Warning: session_start() [function.session-start]: open(C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/1\sess_b7967c0e531030ba4c6f8d6541cc897e, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in C:\AppServ\www\spb3\mainfile.php on line 4
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต๓
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังรูปภาพ

- 27-29 ม.ค. 59 พัฒนา ผอ.รร. วัดไร่ขิง
- 24 ธันวาคม ลูกเสือ รร.บ้านพุน้ำร้อน
- 23 ธันวาคม ประชุม รก.ผอ.รร.
-ผอ.เขต เยี่ยม ร.ร.บ้านพุน้ำร้อน (ประชุมภาคส่วน) 
-พิธีมอบบ้านให้นักเรียน ร.ร.วัดสามัคคีธรรม 
-งานศิลปหัตถกรรม ปี2558(6)
-งานศิลปหัตถกรรม ปี2558(5)
-งานศิลปหัตถกรรม ปี2558(4) 
-งานศิลปหัตถกรรม ปี2558(3) 
-งานศิลปหัตถกรรม ปี2558(2) 
-งานศิลปหัตถกรรม ปี2558(1)
-บรรยาศสอบครูผู้ช่วย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
- ประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
- ประชุมปฏิบัติการ"ลดเวลเรียนเพิ่มเวลารู้"
-ประชุมครูทั้ง 4 อำเภอ
- พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ
  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
-พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน O-Net

download เอกสารต่างๆ

- มาตราการและนโยบาย2559
- แบบฝึกเตรียมความพร้อม โอเน็ตภาษาอังกฤษ
-รายชื่อธรรมศึกษา(แบบฟอร์มแม่กรองธรรม)
-คู่มือการบันทึกบัญชีโรงเรียน
-คู่มืองานการเงินโรงเรียน
-คู่มืองานพัสดุโรงเรียน
-แบบฟอร์มรายงานประจำปีของ
 สถานศึกษา  ปีการศึกษา2557
(SAR).doc

-บัญชีคำพื้นฐาน
-การเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้ 
-คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน
-แผนปฏิบัติการ 2558
-แบบบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน
-รายงานข้อมูลการอ่านเขียน ครั้งที่ 1

Link เว็ปไซต์อื่นๆด้านการศึกษา

Link วิชาการ
ติดต่อทาง Facebook
Web Site School
           อำเภอหนองหญ้าไซ                  อำเภอด่านช้าง อำเภอสามชุก
อำเภอเดิมบางนางบวช

โรงเรียนเอกชน  

ข่าวสาร สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ประชาสัมพันธ์

		


สื่อ สสวท.download ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  


   
แจ้งข่าวสารภายใน
แจ้งข่าวประกวดราคา
ผลงานทางวิชาการ


20 เจ้าของ นางระรื่น งอยจันทร์ศรี
20/มิ.ย./2559
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( 224 / )
4 เจ้าของ นางจิราวัจน์ ดำสอาด
4/พ.ค./2559
4 stars ( 4 / 1 )
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( 463 / )
(15/มี.ค./2559) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 533 ) เจ้าของ ดวงพร วังงามกุลนิษฐ์
(24/ก.พ./2559) การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 785 ) เจ้าของ นางอมร บรรจง
(26/มิ.ย./2558) การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 3195 ) เจ้าของ นางอัญชลี เจริญสุข
(26/มิ.ย./2558) การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 3901 ) เจ้าของ นางอัญชลี เจริญสุข
(29/มิ.ย./2554) การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม ( อ่าน : 2534 ) เจ้าของ นริศ ประธรรมสาร
ข่าวประจำวัน
ข่าวจากครูบ้านนอก
ข่าวจากครูไทย

ทำเนียบบุคลากร
นายไพศาล ปันแดน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานเขต
>> กลุ่มอำนวยการ
>> กลุ่มนโยบายและแผน
>> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
>> กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
>> กลุ่มบริหารงานบุคคล
>> กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
>> กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
>> หน่วยตรวจสอบภายใน

Link ที่เกี่ยวข้อง
e-Network
QR-CODE สพป.สพ.3Warning: Unknown: open(C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/1\sess_b7967c0e531030ba4c6f8d6541cc897e, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/1) in Unknown on line 0